ތައިލެންޑް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޕޮޖް ހާރންޕޯލް، ތައިލެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ ޓައިކާގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު